Home
Mijn carrière
Mijn boeken
Contact

De synopsis - De inleiding - De inhoudsopgave

Lone wolf of stille held - Inhoudsopgave

Voor

Met dank aan

Inhoudsopgave

Uit lied

Inleiding

Herostratos


HOOFDSTUK 1 STARTEN VANUIT EEN ACHTERSTANDSPOSITIE

1.1 Een voedingsbodem voor scheefgroei

1.2 Het autoriteitshuishouden bevestigd

1.3 De legitimatie om er niet te mogen zijn

1.4 Je hebt meer nodig dan alleen de basale levensbehoeften

1.5 Van emotionele verwaarlozing naar seksueel misbruik

1.6 Zonder fundament is het slecht bouwen


HOOFDSTUK 2 VALS HERSTEL: EEN RADICALE GELOOFSRICHTING

2.1 Nooit meer homo

2.2 De vader zijn die ikzelf had willen hebben

2.3 Opgebrand

2.4 Geschonden vertrouwen

2.5 Het laatste taboe


HOOFDSTUK 3 EEN IDEOLOGIE ALS ERFENIS

3.1 God en geld als belangrijkste drijfveren

3.2 Je kinderen verliezen

3.3 Papa is een duivels monster


HOOFDSTUK 4 ALS ALLES JE IS ONTNOMEN

4.1 Afstand en nabijheid

4.2 Grote nieuwe stappen

4.3 Kind zonder naam


HOOFDSTUK 5 LEREN BEGRIJPEN

5.1 Schuldgevoel en verantwoordelijkheid

5.2 Kinderen als wapen

5.4 Zwart - wit denken

5.6 Het ouderverstotingssyndroom (PAS)


HOOFDSTUK 6 RADICALISATIE NADER BEKEKEN

6.1 Geloof het of niet, een eigen keuze?

6.2 De kleinkinderen van God, een gevaarlijke socialisatie

6.3 Radicaliteit is nooit goed

6.4 De heilige wedloop voor rokers en homo's

6.5 Hypocrisie en gestoord gedrag

6.7 Niet ontwikkelde of afwezige vaardigheden en emoties

6.8 Niet alleen gebrek aan woorden

6.9 Functionele empathie


HOOFDSTUK 7 LONE WOLVES

7.1 Als een droom

7.2 De basis voor een lone wolf gelegd

7.3 Het paard van Troje op het ministerie van Justitie

7.4 Schokkende dagen

7.5 Niets denken te zijn, maar er wel toe willen doen

7.6 Een onvoorstelbare geschiedenis kan tot onvoorstelbare daden leiden

7.7 Kunnen we daden van lone wolves voorkomen?

7.8 Het gevaar van binnenuit

7.9 De maatschappijke verantwoordelijkheid

7.10 Een wandelende tijdbom?


HOOFDSTUK 8 PUINRUIMEN EN HERSTEL VAN BEELDEN

8.1 Van achterstand naar voorsprong: actie en regie gevraagd

8.2 Geloof in jezelf

8.3 Je wereldbeeld en zelfbeeld aanpassen

8.4 Jouw verhaal: vertellen of vergeten?

8.5 Een glijdende schaal

8.6 Communiceren: leren uiten en leren voelen

8.7 Pragmatisch werken aan je herstel

8.8 Eerst toelaten, dan loslaten en afstand nemen

8.9 Rouwen en troosten


HOOFDSTUK 9 NORMALISEREN

9.1 Ik ben nu eenmaal zo

9.2 Verbreek zelf je eenzaamheid en creeer je eigen sociale netwerk

9.3 Vind je nieuwe roedel

9.4 Dealen met oude pijn in de huidige werkelijkheid

9.5 Interpretatie versus werkelijkheid

9.7 Je emoties: help ik voel!

9.8 Plaatsvervangende emoties

9.9 Doseren en kanaliseren van emoties


HOOFDSTUK 10 DOOR SCHADE EN SCHANDE SUCCES

10.1 Voorsprong vanwege je achterstand

10.2 Een doodlopende weg accepteren

10.3 Een relatie die aansluit bij je behoeften


SLOTGEDACHTEN