Home
Mijn carrière
Mijn boeken
Contact

De synopsis - De inleiding - De inhoudsopgave

Lone wolf of stille held - Synopsis

De 'lone wolves'. Die onopvallende mensen die als uit het niets een daad begaan die de wereld schokt. Zij schreeuwen als uit het niets hun pijn de maatschappij in. Zijzelf en anderen raken onherstelbaar beschadigd of erger. Lone wolves worden niet als zodanig geboren, maar worden gevormd. Je kunt echter loskomen van de ervaringen die je als mens hebben gevormd en die je drijven. Sterker nog, juist je negatieve ervaringen kunnen je helpen om in het leven succesvol te worden.

Raphael gebruikt zijn eigen leven als voorbeeld om dit aan te tonen. Hij was een ongewenst kind. Uiteindelijk zelfs zonder eten en drinken op zijn kamer opgesloten. Als kind verklaarde hij dit door zichzelf als een 'lelijk kind' te zien dat het niet verdiend had dat er van hem gehouden werd. Later werd hij seksueel misbruikt. Uiteindelijk werd hij suïcidaal en geïsoleerd in het ziekenhuis opgesloten. Kort daarna sloot hij zich aan bij een radicale geloofsbeweging waar hij zijn homoseksuele voorkeur diende op te geven. Hij trouwde en werd vader. Ruim tien jaar later koos hij voor een ander leven.

In het nieuwe leven dat Raphael wachtte verwerkte hij het misbruik en de breuk met zijn familie. Lees over verwoestende gevolgen van religieuze radicaliteit. Aangrijpend vertelt de schrijver over het onthechtingsproces met zijn vier kinderen, die uiteindelijk alle contact opzegden zodra zijzelf amper volwassen waren. Doordat hij gebroken had met de radicale christelijke kerk ging hij in hun ogen immers nu de weg van de duivel.

Hoe overleef je het als alle significante mensen om je heen je niet meer willen kennen? De schrijver vertelt hoe deze levenservaringen hem tot een lone wolf hadden kunnen maken door zijn pijn en frustraties op anderen te richten. Hij had de ministers met wie hij aan tafel zat slachtoffer kunnen laten worden. Lees waardoor hij werd getriggerd. Nederland zou opnieuw geschokt geweest zijn.

Raphael verwerkte zijn pijn echter in stilte. Ondanks zijn negatieve levensstart, bracht hij het professioneel tot politiechef en gevangenisdirecteur. Later werkte hij op hoog ambtelijk niveau en uiteindelijk namens de Verenigde Naties op internationaal niveau. Het is een keus om succesvol te worden. Privé groeide het 'lelijke kind' op tot een man die zelfs een aanzoek van Mr. World ontving. Inmiddels is hij nu ruim twintig jaar in een relatie. Aan de hand van zijn persoonlijke verhaal, geeft Raphael heldere en pragmatische adviezen om van achterstand tot een voorsprong te komen.


Raphael studeerde af als maatschappelijk werker en o.a. als manager aan de universiteit van Hertfordshire UK. In 2006 schreef hij het boek ´Rammelend van de huidhonger´ dat meerdere keren werd herdrukt.