Home
Mijn carričre
Mijn boeken
Contact

De synopsis - De inleiding - De inhoudsopgave

Lone wolf of stille held

Klik hier voor de synops
klik hier voor de inleiding
klik hier voor de inhoudsopgave

Bent u ook geďnteresseerd in het waarom sommige mensen na een valse start in het leven of na ervaren ingrijpende gebeurtenissen toch (maatschappelijk en/of relationeel) kunnen slagen in het leven? Dit terwijl anderen juist maar niet gelukkig lijken te kunnen worden, zich verwaarloosd voelen, verslaafd raken of zelfs het criminele pad opgaan. Er zijn strategieën te volgen om ondanks ingrijpende negatieve jeugdervaringen of andere heftige tegenslagen in het leven net zoveel kans te maken om als mens te slagen en een gelukkig leven te leiden als zij die meer geluk bij de start van hun leven leken te hebben. Een valse start in het leven betekent niet noodzakelijkerwijs dat je gedoemd bent tot een marginale positie in de maatschappij.

Hij werd ongewenst geboren en Spartaans opgevoed: zelfs dagen opgesloten zonder eten. Zijn ouders verbraken uiteindelijk definitief het contact met hem nadat Raphael als volwassene om uitleg bleef vragen over de gebeurtenissen in zijn jeugd. Zijn vijf zussen en twee broers hadden tijdens zijn opgroeien geen aandacht voor hem en verbraken vrijwel allen het contact definitief met hem als volwassenen. Nadat hij als puber door het maatschappelijk werk in een pleeggezin werd geplaatst, werd hij tijdens die jaren seksueel misbruikt door zijn pleegvader. Na diverse ziekenhuisopnames alwaar hij ook voor enige tijd in de isoleercel verbleef, sloot hij zich aan bij een radicale (geloofs)gemeenschap. Hij was hun fanatieke opvattingen gaan aanhangen om toch maar bij een familie te mogen horen die van hem wilde houden. Na ruim tien jaar koos hij eindelijk voor zichzelf. Het kostte hem alles wat hij met moeite had weten op te bouwen. Hij was eerder al het contact met zijn familie verloren. Nadat zijn kinderen volwassen waren geworden, lieten ook zij hem per e-mail weten niets meer met hem te maken willen hebben. Vader ging immers nu de weg van de duivel. Zonder ook maar enige verdere redelijke argumentatie.

Helaas zien we een mondiale trend waarbij mensen de oren van de maatschappij forceren: zij zoeken een podium door het plegen van een verschrikkelijke daad, waarmee zij feitelijk hun pijn de wereld inschreeuwen. Koninginnedag 2009 is een voorbeeld van een dergelijk statement net zoals de talloze schietincidenten op scholen in de VS, Duitsland en Finland. De steekpartij in een kindercreche in Belgie en de schietpartij in het winkelcentrum van Alphen a/d Rijn. Meest recent, de afschuwelijke gebeurtenis in Noorwegen. In zijn nieuwste boek "Lone wolf of stille held... jouw keuze" legt Raphael uit waarom iemand tot dergelijke daad kan komen. Het onvoorstelbare wordt voorstelbaar, zoals Raphael het in zijn boek adhv zijn eigen leven beschrijft. Hij vertelt over wat hij had kunnen doen om zijn pijn te ontladen. Zo een daad had hem ook tot een lone wolf gemaakt en had Nederland geschokt. Wat triggerde hem tot deze gedachten en wat deed hem besluiten om deze om te vormen in een positieve kracht, waardoor hij toch succesvol kon worden? Lees in het boek hoe juist je negatieve levenservaringen je een voorsprong op anderen kunnen geven!

Wat doet het met je als mens als je alle significante relaties kwijt bent geraakt? Daar sta je dan: zonder ouders, zonder broers en zussen, zonder je kinderen en je inmiddels geboren kleinkinderen niet kennende. Uiteindelijk voel je je als bij het vuilnis gezet. Levend begraven door hen die het meest van je zouden moeten houden. Slachtoffer van verwaarlozing en seksueel misbruik. Hoe alleen kan je komen te staan en hoe overleef je dat? Elke breuk bracht je keer op keer tot de rand van je bestaan. En toch... zijn er ondanks belastende levenservaringen die diep in je leven ingrijpen, manieren om succesvol in het leven te staan.

Raphael gebruikt zijn leven als voorbeeld hoe dit kan. Het lukte hem om ondanks al zijn ervaringen toch een succesvol leven op te bouwen, maatschappelijk te slagen en betekenisvolle relaties aan te gaan. Hij moest zijn leven driemaal noodgedwongen opnieuw beginnen. Inmiddels is hij academicus en was hij o.a. gevangenisdirecteur en politiechef. Ook was hij beleidsadviseur van de minister van Justitie en in die hoedanigheid Secretaris van het NPC, waardoor hij direct samenwerkte met ministers. Tot voor kort was hij internationaal werkzaam bij de Verenigde Naties. Het ging echter niet vanzelf. Hij moest wel een aantal stappen zetten. Waarom blijven anderen na twee keer vallen definitief liggen, terwijl hij na acht keer vallen voor een negende keer opstond? Niet in je slachtofferrol willen blijven hangen, uit je comfortzone komen, focussen op wat je wilt, anderen inschakelen en netwerken opbouwen en jezelf blijvend willen ontwikkelen zijn enkele elementen die nodig zijn om te (over)leven. Over deze en andere bouwstenen die ondanks een valse start tot een succesvol leven kunnen leiden en de valkuilen waar je op moet letten, schreef hij zijn nieuwste boek met veel pragmatische adviezen die je stapje voor stapje een verdere positieve wending in je leven opleveren: Lone wolf of stille held... jouw keuze.