Home
Mijn carrière
Mijn boeken
Contact


Mijn CV


Diploma's

 • Rule of Law, Ecole National d'Administration, Parijs
 • Certificaat Hulp Officier van Justitie
 • Mastersopleiding 'Management and Innovation'.
  Resulterend in twee academische Mastertitels; zowel de Nederlandse als de internationale variant (universiteit van Hertfordshire, UK)
 • HBO - VO 'Organisatie, Beleid en Management'
 • HBO - Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Politiediploma
Werkkringen
 • EU / ministerie BuZa, plv. Hoofd IPCB-S te Kaboel Afghanistan
 • Verenigde Naties, Internationaal Programma Manager West African Coast Initiative (WACI)
 • Ministerie van Justitie, Secretaris Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
 • Ministerie van Justitie, Hoofd Productie/plv. Directeur a.i. Dienst Justis
 • Ministerie van Justitie, Teammanager COVOG
 • Politie, Teamchef politie Tilburg-Binnenstad
 • Ministerie van Justitie, Unitdirecteur a.i. Penitentiaire Inrichting 'de Koepel' Breda.
 • Ministerie van Justitie, Hoofd 'Bureau Selectie- en Detentiebegeleiding & Bevolkingsadministratie' Penitentiaire Inrichting Noord Holland Noord.
 • Politie, politieman korps Rotterdam - Rijnmond

 • Tevens was Raphael enige jaren gastdocent aan de Hogeschool van Amsterdam voor het keuzevak Trauma & Herstel.


LET OP: klik op het vetgedrukte 'Raphael Creemers' binnen de bovenste balk van het foto-frame om ALLE foto's te kunnen zien.